Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη «Εκπαίδευση των εργαζομένων στο ΚΔΑΥ Κορινθίας για την πυροπροστασία» | Πρωτη news sport


Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη
θέλει να ευχαριστήσει δημόσια την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και τον Επιπυραγό, κ. Κωνσταντίνο Γιοβά που με υποδειγματικό και απόλυτα τεκμηριωμένο τρόπο, πραγματοποίησε την εκπαίδευση των εργαζομένων του ΚΔΑΥ Κορινθίας σε θέματα πυροπροστασίας, την Τετάρτη 04/03/2015.Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, προηγήθηκε το θεωρητικό τμήμα και στη συνέχεια με ελεγχόμενη ανάφλεξη, πραγματοποιήθηκε και η πρακτική άσκηση των εργαζομένων, με την άμεση κατάσβεση της εστίας φωτιάς, πάντα με την επίβλεψη του Επιπυραγού, κ. Κωνσταντίνου Γιοβά.
Για τον Όμιλο Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη 

 
 
Top