Νοσοκομείο Κορίνθου" Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ" | Πρωτη news spor

Με την αρ.πρ.Α2α/Γ.Π./14290/15-03-2017
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αν/τη Υπουργού Υγείας μας χορηγήθηκε η έγκριση προκειμένου να προκηρύξουμε για πλήρωση επί θητεία μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρούειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στηΜ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) στον εισαγωγικόβαθμό Επιμελητή Β’.
Στην υπ΄αριθ.9/22-03-2017 συνεδρίασή του το Δ.Σ του Γ.Ν.Κορίνθου αποφάσισε την προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρικής, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη καιδιαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ για τοΓενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Για τη Διοίκηση
              Η Διοικήτρια


Δημ. Καλομοίρη
 
Top