Σημαντικές παρεμβάσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου | Πρωτη news spor

Σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις
έγιναν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας οκτάμηνης διάρκειας για τη συντήρηση του φέροντα οργανισμού και αποφυγή μελλοντικής περεταίρω διάβρωσης του οπλισμού του κτηρίου . Περιληπτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι :

Καθαίρεση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος
Αφαίρεση οξειδωμένου οπλισμού
Χρήση αντισκωριακού υλικού στον οπλισμού
Αποκατάσταση με επισκευαστικό κονίαμα
Λάσπωμα μαρμαροκονία
Εργασίες στη ταράτσα για τη σωστή απορροή των όμβριων
Σημαντικές παρεμβάσεις - επισκευές αύλειου χώρου.
 
 
Top