ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού | Πρωτη news spor

Ανακοίνωση υπαριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017

Από σήμερα 10-05-2017 ημέρα Τετάρτη, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων  για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού που αφορά την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς έως και στις 19-05-2017. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΠΕ

ΤΗΛ: 2613600500-502
FAX: 2610423573   
 
Top