Β. Νανόπουλος : Προκαλείτε τη νοημοσύνη των Κορινθίων κ Πνευματικέ και εκτίθεστε ανεπανόρθωτα...! | Πρωτη news spor

 Σε απάντησηπρόσφατων δηλώσεωντου
κ Πνευματικού που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ, καιτα οποία αφορούνστην προμήθεια και τοποθέτηση του χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού και στη θέση της ΣυμμαχίαςΠολιτώνεπ’ αυτού, σημειώνω τα εξής:
Όποιοςγνωρίζει την Ελληνικήγλώσσα και διαβάσει στον τύποή ακούσει στα ΜΜΕ τις δηλώσεις του κ Πνευματικού,καταλαβαίνειαμέσως τηνδιαστροφή της αλήθειας που επιχειρείται.Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της εξαπάτησης, ακολουθούν αποσπάσματα των δηλώσεων.
1.    Η Αλήθεια είναι λοιπόν, ότι η ΣυμμαχίαΠολιτώνθέλει να γίνει η τοποθέτησηχλοοτάπητα στο γήπεδοΣοφικούσύντομα,αφενός όμως και με τις σύγχρονες και σωστέςπροδιαγραφές,αφετέρου δε και με την κατάθεση τουλάχιστον δύο οικονομικοτεχνικώνπροσφορών για το εν λόγω έργοπου έχει προϋπολογισμό 190.674 ευρώ.
2.       Ηδιατύπωση της αντίρρησηςμας,όπως αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικάτης οικονομικής επιτροπής του δήμου, αναφέρειεπακριβώς<<η μειοψηφία δεν συμφωνεί να εκτελεσθεί το έργο με μια μόνο οικονομική προσφορά,επειδήδεν είναι προς το οικονομικό συμφέρον του Δήμου και των δημοτών, και για τον λόγο αυτό, προτείνουμετην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.>>
3.    Ο κ Πνευματικός δηλώνει ότι μέχρι τώρα ο εν λόγω διαγωνισμός έχειπροκηρυχθεί τρεις (3) φορές, εκ των οποίων ο πρώτος ακυρώθηκε απ’ τον Δήμο λόγω υποχρεωτικής αλλαγής των Τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης!!!!!! (δηλαδή με ευθύνη του δήμου που είχε ορίσει τις προδιαγραφές), ο δεύτερος απέβη άγονος λόγω του ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων δεν κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής μελέτης!!!!!!και ο τρίτος ήταν αυτός ο τελευταίος κατά τον οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος.!!!!!!                                                                                                   Τα θαυμαστικάδικά μας για να καταλάβετε πως διενεργεί ο δήμοςΚορινθίων τους διαγωνισμούς των δημοτικών έργων.
   Καμαρώστε,Κορίνθιοισυνδημότες,την<<άψογη>>διαδικασίαμε την οποία η δημοτική αρχή του κ Πνευματικού διαχειρίζεται τα χρήματα του δήμουσας !!!!!!
4.       Ο κ Πνευματικόςλέει ότι είχαν κατατεθεί πέντε (5) προσφορές κι όχι μια (1) όπως ψευδέστατα υποστήριξαν κατά την συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου οι ως άνω σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) προσφορές δεν πληρούσαν τους όρους διακήρυξης (ελλιπής κατάθεση δικαιολογητικών ή προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Δεν σας λέει ότι μία οικονομικήπροσφοράανοίχθηκε και οι άλλες τέσσερις δεν ανοίχθηκανποτέ!!!!!. Οι προσφέροντεςαποκλείστηκανδιότι η κοκκομετρία της άμμου στην προσφορά  δεν ήταν 0,4- 1 mm αλλάδιέφερεελάχιστα. Από πού και ως που μπήκε αυτή η ειδική και αυστηρή προδιαγραφή και για ποιο λόγο;;;Μόνο σε υποψίες μας βάζει, αυτή η ενέργεια της δημοτικής αρχής.
Και τότε,γιατίκατασκευάζονται παρόμοια γήπεδασε άλλες περιοχές, με την κοκκομετρία των προσφορώνπου αποκλείστηκαν;;;
Οι προδιαγραφέςκατασκευής των γηπέδων,σύμφωνα με την Γενική ΓραμματείαΑθλητισμού,βρίσκονται στους παρακάτωσυνδέσμους και όποιος τις διαβάσει προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι πουθενά δεν υπάρχει αυτή η αυστηρή ;;;;προδιαγραφή.
Καταλαβαίνετελοιπόν, Κορίνθιοισυμπολίτες ποιόςείναι αυτός που προσπαθεί– ψευδέστατα και ανεπιτυχώς- να κάνει το άσπρομαύρο. Προφανώς δεν είναι η μειοψηφία του δήμου Κορινθίων αλλά ο κ Πνευματικός.
5.   Και συνεχίζει ο κ Πνευματικός:<Ο αναδειχθείς μειοδότης ήταν ο μοναδικός που πληρούσε τους όρους που έθετε η μελέτη και μάλιστα με προδιαγραφείς FIFA>. (κάτι συμπτώσεις!!!!!).
Αυτό είναι ΜέγαΨέμα, καιαποδεικνύεται από την εισήγηση της επιτροπήςδιαγωνισμού που περιγράφει τα πιστοποιητικά FIFA των άλλωνενδιαφερομένων. Εκτός και αν ο κ Πνευματικόςέχειπροβλέψειειδικέςπροδιαγραφές FIFA για να γίνουν στο Σοφικό αγώνες ποδοσφαίρου με την Μπαρσελόνα ή την Παναχαϊκή!!!!

ΥΓ:Εξυπακούεται ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ Πνευματικού που ψηφίζουναυτές τις σκανδαλώδεις επιλογές του, προφανώς και είναι συνυπεύθυνοι στο ακέραιο  για αυτές.

Βασίλης Νανόπουλος
Επικεφαλής του συνδυασμού «Συμμαχία Πολιτών»

και της μείζονος μειοψηφίας του δήμου  Κορινθίων
 
Top