Εκδήλωση για το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαίας Τενέας στο Επιμελητήριο | Πρωτη news spor

Στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο
Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική εκδήλωση 
για το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαίας Τενέας 
υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κόρκα
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει
χαιρετισμούς,
ομιλίες για την ανασκαφή, συντήρηση
και τις νομισματικές μαρτυρίες 
 θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας. 
 
Top