Μαθήματα Κολύμβησης στην Γ΄τάξη της Α΄/θμιας Εκπ/σης στο Δήμο Κορινθίων | Πρωτη news spor

 Από Παρασκευή 19 Μαϊου 2017
θα υλοποηθεί το πρόγραμμα της διδασκαλίας του αντικειμένου της Κολύμβησης στις σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κορινθίων για το Γ΄τρίμηνο του Σχ. Έτους 2016-2017.
      Ο χώρος διεξαγωγής του μαθήματος θα είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κορίνθου.
      Η κολύμβηση θα διδαχθεί στους μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κορινθίων.
     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:
     2741077077  κ. Γκέλμπουρα Σοφία- Υπεύθυνη Κολύμβησης


                                                                                                Η  Υπεύθυνη Τμήματος
                                                                                                 Φυσικής Αγωγής          
                                                                                                                                         


                                                                                              Γκέλμπουρα Σοφία
 
Top