Προγράμματα σεμιναρίων Social Media και Διαδικτύου Socialize your Business στο Επιμελητήριο Κορινθίας | Πρωτη news spor

Πρόγραμμα Σεμιναρίων
 Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, στην Κόρινθο, στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος). 
για επαγγελματίες της Αγροτικής Οικονομίας, του Εμπορίου και της Λιανικής Επιχειρηματικότητας

14:30 – 15:00: Προσέλευση
15:00 – 15:20: Χαιρετισμοί
15:20 – 15:35: Γιατί τα SocialMediaείναι οι νέοι πρωταγωνιστές στην εταιρική επικοινωνία: Εισηγητής: Ζαχαρίας Λουδάρος: Ιδιοκτήτης της εταιρείας Loudcom.
15:35 – 16:05: SocialMediaMarketingγιαμικρομεσαίεςεπιχειρήσεις: Εισηγητής: ΔημήτρηςΚονταράκης: InternetMarketingConsultant, ΙδιοκτήτηςτηςεταιρείαςeStepsΣύμβουλοιInternetMarketing.
16:05 – 16:40:SEM: 360 E-commerce - Search Engine Marketing for E-commerce:Εισηγητής: HλίαςΤσαλδάρης: Data Analyst, SEM - SEO Consultant, Innovation Group.
16:40 – 16:55: Διάλειμμα.
16:55 – 17:15: Instagramγιαμικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πώς να προβάλετε την επιχείρησή σας αποτελεσματικά. Εισηγήτρια: Γιώτα Μπουγά:ContentManagerιστοσελίδας ενημέρωσης RizopoulosPost.
17:15 -17:45: ΑποτελεσματικοίΤρόποιΔιαφήμισηςσεFacebookκαιΤwitter: Εισηγητής: ΗλίαςΜπεχλίτερ: DigitalMarketerRizopoulosPost.

17:45 – 18:00: Ερωτήσεις κοινού προς ομιλητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων
για επαγγελματίες τουΤουρισμού

10:30 – 11:00: Προσέλευση
11:00 – 11:20: Χαιρετισμοί
11:20 – 11:35: Γιατί τα SocialMediaείναι οι νέοι πρωταγωνιστές στην εταιρική επικοινωνία: Εισηγητής: Ζαχαρίας Λουδάρος: Ιδιοκτήτης της εταιρείας Loudcom.
11:35 – 12:10: SEM 360 Travel – SearchEngineMarketingforTravelIndustry: Εισηγητής: HλίαςΤσαλδάρης: DataAnalyst, SEM - SEOConsultant, InnovationGroup.
12:10 – 12:30: Instagramκαι Τουρισμός: Τα βήματα για ένα επιτυχημένο account: Εισηγήτρια: Γιώτα Μπουγά: ContentManagerιστοσελίδας ενημέρωσης RizopoulosPost.
12:30 - 12:45: Διάλειμμα.
12:45 - 13:15: SocialMediaMarketingγια τουριστικές επιχειρήσεις: Εισηγητής: Δημήτρης Κονταράκης: InternetMarketingConsultant, Ιδιοκτήτης της εταιρείας eStepsΣύμβουλοιInternetMarketing.
13:15 – 13:45: Μετατρέψτε ένα απλό σύστημα wifiσε ένα έξυπνο οικο-σύστημα διασυνδεδεμένων υπηρεσιών για να αποτελέσει το βασικό εργαλείο πρόωθησης της επιχείρησης σας μέσω της διάδρασης με τους πελάτες σας:Eισηγητής: Γιώργος Μελισσαρόπουλος: SalesManagerFibairCitiwaiveSystemsLtd.
13:45 – 14:00: Ερωτήσεις κοινού προς ομιλητές.
 
Top