ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | Πρωτη news spor

Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο
το έργο ανακατασκευής του περιβάλλοντος χώρου στο Πολύκεντρο Ξυλοκέριζας προϋπολογισμού 50.000 € από δημοτικούς πόρους.

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2016 με έκπτωση 20%.
Έγινε ανάπλαση της υπάρχουσας μικρής πλατείας του Πολύκεντρου, διαμορφώθηκε εκ νέου και επεκτάθηκε το σταμπωτό δάπεδο της πλατείας με προσθήκη 440 μ2 , με την κατασκευή τοιχίων για την αντιστήριξη των πρανών λόγω κλίσης του εδάφους.
Επίσης διαμορφώθηκαν εκ νέου οι είσοδοι της πλατείας και τοποθετήθηκαν 4 φωτιστικά για τον καλύτερο φωτισμό της .
Με το έργο αυτό αναβαθμίστηκε ο περιβάλλων χώρος για την καλύτερη λειτουργία της, ιδίως κατά την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων των συλλόγων και του Δήμου στον εν λόγω χώρο.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον την υλοποίηση του προγράμματός της σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Κορινθίων, παρά τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και την ολοκληρωτική σχεδόν περικοπή της ΣΑΤΑ, με αποκλειστικό μέλημα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων μας.
 
Top