Το Νέο Δ.Σ.ΤΟΥ "Σύλλογου Γονέων Με Τρία Παιδιά N. Κορινθίας" | PROTINEWS

Το Νέο Δ.Σ. (εκλογές 26.6.16):

Πρόεδρος: Τσαντήλα Γεωργία
Γεν. Γραμματέας: Παναγόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κεφάλα Παναγιώτα
Ταμίας: Θεοδοσιάδου Γλυκερία
Αναπλ.Γραμματέας: Κοντοχριστόπουλος Τάσος
Μέλος: Μάρκου Γεώργιος
Μέλος: Νικολακόπουλος Ιωάννης

http://triteknoikorinthias.blogspot.gr/...
Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται (η διαδικασία εγγραφής δεν ολοκληρώνεται αν εκκρεμεί κάποιο δικαιολογητικό):
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο δίνεται στο Σύλλογο)
β) πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης
γ) φωτοτυπίες ταυτοτήτων των 2 γονέων και όσων παιδιών έχουν αστυνομική ταυτότητα (παιδιά έως 25 ετών)
δ) από μία φωτογραφία κάθε μέλους της οικογένειας [γονέων και παιδιών (έως 25 ετών)]
ε) απόφαση επιμέλειας παιδιών σε περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου και
στ) 10 € συνδρομή κατ’ έτος
 
Top