Τετάρτη 9 Αυγούστου Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κορινθίων | PROTINEWS

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου
67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 09η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν 4483/2017.
Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017.
Αναγκαιότητα μίσθωσης φορτηγών και φορτηγών ψυγείων για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017.
Αποδοχή αιτήματος της Οργάνωσης Παραγωγών περί παραχώρησης νωπού προϊόντος (ροδάκινων) ποσότητας 15 τόνων στο Δήμο Κορινθίων επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας που έχει οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».
Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με αριθμ. μελέτης 182/2013.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με αριθμ. μελέτης 74/2012.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων».
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017.
Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών συλλόγων.
Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής.
Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Top