Η Αυτεπιστασία του Δήμου Κορινθίων εκτέλεσε σημαντικές εργασίες σε σχολεία | Πρωτη news spor

Η Αυτεπιστασία του Δήμου Κορινθίων
στα πλαίσια του προγράμματος για την υλοποίηση Δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας, εκτέλεσε σημαντικές εργασίες στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου (Eθν. Ανεξαρτησίας 27).
Συγκεκριμένα:
Καθαίρεση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος
Αφαίρεση οξείδωσης οπλισμού
Επάλειψη οπλισμού με αντισκωριακό
Αποκατάσταση των στοιχείων με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις
Πεταχτό-λάσπωμα ,μαρμαροκονία για την δημιουργία τελικής επιφάνειας
Αποκατάσταση και συντήρηση στο θεατράκι του αύλειου χώρου (σκυρόδεμα, λάσπωμα, μάρμαρο, στα πατήματα).
 
Top