Οι Έλληνες δικαστές δεν ακούν σε" κελεύσματα"...! ηχηρό ΟΧΙ στον Ερντογάν για την έκδοση των Τούρκων | Πρωτη news spor

Το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε το δεύτερο
αίτημα των τουρκικών δικαστικών Αρχών για την έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας Ράνια Σταθέαείχε προτείνει την απόρριψη του αιτήματος χαρακτηρίζοντάς το «προσχηματικό».
Όπως είπε, «οι τουρκικές Αρχές απαξιώνουν και περιφρονούν το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο» προσθέτοντας πως «υπάρχει μια επανάληψη των πραγματικών περιστατικών που αφορούσαν προηγούμενες πράξεις που έχουν κριθεί και ταυτόχρονα οι τουρκικές Αρχές έχουν αποστείλει ένα έγγραφο που παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των εκζητουμένων τονίζοντας πως η Τουρκία συμμορφώνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσθέτοντας ότι θα τους επιτρέψουν να επικοινωνήσουν με διεθνείς οργανισμούς».
Η Εισαγγελέας υποστήριξε ότι «προκύπτει πασιφανώς και αβίαστα ότι πρόκειται περί στοιχείων που είχαν τεθεί υπ’ όψιν συμβουλίων που έκριναν το πρώτο αίτημα έκδοσης» και πως «τα στοιχεία είχαν εξαρχής τεθεί υπ’ όψιν».

Μήνυμα στην Τουρκία

Η κ. Σταθέα τόνισε κατά την αγόρευσή της ότι «η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια ευνοούμενη πολιτεία και διέπεται από όλες τις αξίες που αφορούν σεβασμό της ζωής. Δεν μπορεί να συνενώσει στον κίνδυνο να υποβληθούν σε βασανιστήρια και θανατική ποινή οι Τούρκοι εκζητούμενοι» και πρόσθεσε:
«Oι Έλληνες δικαστικοί λειτουργοί χαίρουν προσωπικής ανεξαρτησίας και υπακούουν στο Σύνταγμα και στο νόμο και δεν ακούν σε κελεύσματα».
 
Top