Πώς θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί | Πρωτη news spor

Την τροπολογία για τους όρους
λειτουργίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, την οποία καλείται απόψε να ψηφίσει η Ολομέλεια, ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Η αλλαγή, η οποία επέρχεται με την τροπολογία, συνίσταται στο γεγονός ότι το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καταβάλλεται μόνο από τον υπερθεματιστή, ενώ βάσει του ισχύοντος μέχρι σήμερα πλαισίου βάρυνε κάθε υποψήφιο πλειοδότη. Γι’ αυτόν τον λόγο τροποποιούνται και οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή του πλειστηριάσματος, ώστε, πλέον, ο υπερθεματιστής να υποχρεούται να καταβάλει μαζί με το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης. Το ποσό του τέλους χρήσης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας εντός των επομένων ημερών.
Επίσης, σύμφωνα με τη ρύθμιση, ένα μέρος του τέλους χρήσης αποδίδεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).
Με αυτή την αλλαγή διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή περισσοτέρων πλειοδοτών στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερο πλειστηρίασμα προς όφελος των δανειστών και τελικώς του ίδιου του οφειλέτη.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος εξήγησε πως τυχόν ερώτημα για καθυστέρηση της τροπολογίας, μπορεί να απαντηθεί με το ότι βρισκόμαστε εντός του χρονικού πλαισίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του ν. 4492/2017. Οι παράγραφοι 8 έως 14 ορίζουν ότι τίθεται σε ισχύ από 31 Ιουλίου 2017. Διευκρίνισε, επίσης, ότι αναφέρθηκε σε αυτό, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, να προσαρμοσθεί το ηλεκτρονικό σύστημα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του.
 
Top