ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΠΑΓΚΑ | PROTINEWS


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1  Εκλεκτικοί σελίδα σελ. 77 σχολικού βιβλίου: « Οι Εκλεκτικοί … κυβερνήσεις «
Στρατιωτικός Σύνδεσμος : σελ. 86: «Στις 15 Αυγούστου … Βουλής» και σελίδα 88 «Στις 15 Μαρτίου …. επιδιώξεις του»
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ. 152 : «Με βάση το άρθρο 11 …ανταλλαξίμων»
Α.2  α-2, β- 6, γ – 1, δ – 5, ε- 4
Β.1  α. χαρακτηριστικά κομμάτων : σελ. 82: «Στη δεκαετία του 1880- κοινωνικής ομάδας»
        Β. κριτήρια επιλογής υποψήφιων βουλευτών: σελ. 82: «Για την επιλογή… εξυπηρέτησης» και σελ. 84: «Οι υποψήφιοι … στρώματα».
Β.2. προτεραιότητα στη γεωργία: σελ. 154: « Η ΕΑΠ διέκρινε… προλεταριάτου»
        Εγκατάσταση στη Μακεδονία και Δυτική Θράκη: σελ. 154:  « Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα …. παραμεθόριες περιοχές»
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Γ.1  ΣΧΟΛΙΚΌ ΒΙΒΛΙΟ:  α. σελ. 217: «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα … Κρήτης» και αξιοποίηση στοιχείων από τα Κείμενα Α , Β και Γ
β. σελ.218: «Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες… ιστό της». Και αξιοποίηση στοιχείων από το κείμενο Δ
Δ.1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: α. σελ.20:  « Ακολούθησαν … υποθέσεων» και αξιοποίηση στιχείων από τα κείμενα Α, Β,Γ .

β. σελ. 20 -21: «Στο ελληνικό κράτος …  Αίγυπτο» και αξιοποίηση στοιχείων από τα κείμενα Β και Γ.
 
Top