ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.μεΑ« Η ΠΑΡΕΑ» - "ΜΗΚΩΝΗ" | Πρωτη news spor

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης  Α.μεΑ.  «Η ΠΑΡΕΑ» έχει σκοπό να υλοποιήσει αυτό που σημαίνει, μια ΠΑΡΕΑ που η διαφορετικότητα και  η ζωντάνια θα προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και καλύτερης διαβίωσης σε παιδιά καιενήλικες με Ειδικές Ανάγκες και Ικανότητες. Η ομάδα έχει σκοπό να εξυπηρετεί παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των ηλικιών,  ώστε να προάγεται:
1.      Η ψυχαγωγία και οι δημιουργικές δραστηριότητες.
2.      Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη στην κοινωνία.
3.      Οι προεπαγγελματικές δραστηριότητες.
4.      Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.


Οι δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος μπορεί να είναι οι εξής:
ü  Χειροτεχνίες
ü  Παραμύθια
ü  Φιλαναγνωσία
ü  Πληροφορική
ü  Παιχνίδια
ü  Μουσική
ü  Χορός
ü  Γυμναστική
ü  Εξωτερικά ψυχαγωγικά/εκπαιδευτικά προγράμματα
ü  Ομάδα υποστήριξης Γονέων
Η ομάδα των εκπαιδευτών  θα προσφέρει τις υπηρεσίες της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και θα  αποτελείται από επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε ζητήματα Ειδικής Αγωγής. Ειδικότητες όπως αυτές του:
Ø  Ψυχολόγου
Ø  Κοινωνικού Λειτουργού
Ø  Ειδικού Παιδαγωγού
Ø  Λογοθεραπευτή
Ø  Εργοθεραπευτή
Ø  Εκπαιδευτικού
είναι απαραίτητες και πολύ βοηθητικές, καθώς συνθέτουν διεπιστημονική ομάδα με μεγάλη δυναμική.
Όλοι μαζί,
Όλοι εδώ,
                                                                                        Με εκτίμηση,
                                                                                 Γαλανοπούλου Μαρία
                                                                         Φιλόλογος, (MSc) Ειδική Αγωγή
                                                                                  τηλ.επικ.6948242009
                                                                       email:margalanopoulou@yahoo.gr

 
Top