ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» | Πρωτη news sport

Γνωρίζετε ήδη οτι ο Δήμος μας,
υλοποιεί Προγράμματα προστασίας της δημόσιας υγείας και διαχείρισης ζώων συντροφιάς που διαβιούν στην περιοχή του Δήμου μας,  από τον Ιούλιο του 2007, στα πλαίσια των οποίων, έως και σήμερα, έχουν περισυλλεγεί, καταγραφεί, σημανθεί και παρασχεθεί κτηνιατρικές υπηρεσίες στείρωσης, σήμανσης, εμβολιασμού, και αποπαρασίτωσης σε πάνω από 900 αδέσποτα ζώα, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν επανατοποθετηθεί, υγιή, στο οικείο τους φυσικό περιβάλλον, όπου κάτοικοι φιλόζωοι, αλλά και τα τοπικά Φιλοζωϊκά Σωματεία ασχολούνται με την φροντίδα τους, ενώ κάποια έχουν υϊοθετηθεί  από φιλόζωους.
            Η υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων, βασίζεται στην άριστη συνεργασία του Δήμου μας, με τα δύο τοπικά Φιλοζωϊκά Σωματεία Λουτρακίου ("ΚΟΠΡΑΠ") και Αγίων Θεοδώρων ("Φίλοι των ζώων"), αλλά και τους δύο (2) τοπικούς Ιδιώτες Κτηνιάτρους.
            Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, μόνο για το τρέχον Πρόγραμμα ετών 2016-2017 ανέρχεται σε : α) #35.290,4# € για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης, αιματολογικών εξετάσεων και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκυλιά και γάτες) που διαβιούν στην περιοχή του Δήμου μας και
Β) #21.700,00# € για την περισυλλογή των ζώων από εκπαιδευμένο επαγγελματία, την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα συντροφιάς που τυχόν τραυματιστούν από αυτοκίνητα, κλπ , την προμήθεια του απαραίτητου κτηνιατρικού εξοπλισμού (κλουβιά μεταφοράς, περιλαίμια, κλπ) καθώς και για την προμήθεια ζωοτροφών.
            Τα ανωτέρω ποσά καλύπτονται  από ιδίους πόρους, δηλαδή, από χρήματα των κατοίκων και δημοτών μας.
            Για την κάλυψη μέρους του ανωτέρω κόστους, έχουμε υποβάλλει ήδη αίτημα επιχορήγησής μας, για δράσεις του Προγράμματος έτους 2017, σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. πρωτ.  1915/90550/29-8-2017 (ΦΕΚ  3114/τΒ΄/8-9-2017) Κ.Υ.Α., συνολικού ύψους  #  21.176,72 # €.

            Όσον αφορά στο θέμα της εμφάνισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιά), στην περιοχή του  χώρου διάθεσης απορ/των στην Θέση "Σκούρτιζα" της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, αλλά και εντός των γύρω δασικών περιοχών, πιστεύουμε οτι εύκολα γίνεται αντιληπτό, οτι πρόκειται για ζώα τα οποία εγκαταλείφθηκαν στο δάσος, από δήθεν φιλόζωους, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ποιού Δήμου είναι κάτοικοι, από ανθρώπους που θέλησαν να τα ξεφορτωθούν, αδιαφορώντας για την περαιτέρω τύχη τους.
             Αν και, όπως πιστεύουμε οτι καταλαβαίνετε, το τρέχον Πρόγραμμα  επιβαρύνθηκε εκτάκτως και υπέρμετρα, λόγω αύξησης του αριθμού των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, κυρίως σκυλιών, που εγκαταλείφθηκαν αδέσποτα σε δρόμους, πάρκα, πλατείες, οικόπεδα, αγρούς, κάδους, κλπ., σε κάθε περίπτωση, πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Δημοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, έτους 2018, η έναρξη υλοποίησης του οποίου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 216/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΘΘΙΩΛ3-ΔΚΠ) και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή των εν λόγω ζώων, πάντα σε συνεργασία με το τοπικό Ζωοφιλικό Σωματείο Λουτρακίου, αλλά και εθελοντές- φιλόζωους της περιοχής μας, οι οποίοι θα έχουν συναίσθηση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας,  αλλά και θα αντιλαμβάνονται ότι και στην παρούσα οικονομική κατάσταση, με περιορισμένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, ο Δήμος μας, ασκεί επί της ουσίας και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του, σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ως ο Ν. 4039/2012 ορίζει, σεβόμενος τα χρήματα των κατοίκων και δημοτών του, επιλέγοντας να δαπανά αυτά για την ουσιαστική υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων, προς όφελος όλων, κατοίκων, επισκεπτών, τουριστών, αλλά και των «αδέσποτων φίλων» μας.

 
Top