Πληρωμή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης Δεκεμβρίου | Πρωτη news spor

\
Νωρίτερα θα δοθεί φέτος
το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που αφορά την πληρωμή του μήνα Δεκεμβρίου.
Τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου.

Στην επίσημη απόφαση του υπ. Εργασίας σημειώνονται τα εξής:
«Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 64.902.032,63) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Δεκεμβρίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 288.928.

Valeur πίστωσης: 21/12/2017, στους δικαιούχους: 22/12/2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΑ
 
Top