Αναλυτικά αποτελεσματα όλων των τμημ'ατων στο Επιμελητήριο Κορινθίας | Πρωτη news spor

Τελικά αποτελέσματα όλων των τμημάτων του Επιμελητηρίου:

Υπηρεσιών:
161 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
136 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
132 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
130 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
  96 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
Εμπορικό:
189 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
157 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
133 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
125 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
  97 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
Μεταποίησης:
164 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
  95 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
  85 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
  74 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
  57 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Μεταφορών:
23 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
 21 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
09 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
07 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
02 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

 
Top