Μotor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο | PROTINEWS

Η Motor Oil ανακοίνωσε το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το νέο ΔΣ, η θητεία του οποίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 • Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Εκτελεστικό Μέλος
 • Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς – Εκτελεστικό Μέλος
 • Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αντώνιος Θ. Θεοχάρης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.
 • Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης – Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος
Στο μεταξύ, σε διευκρινίσεις για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της προχώρησε η εταιρεία.
Όπως αναφέρει η Motor Oil, οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, θα διαγραφούν (με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης) ή θα διατεθούν μέσω του Χρηματιστηρίου (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Top